Sponsorer

A-Team er et non-profit foretagende. Vi har været støttet af sponsorer fra den spæde start i foråret 2014. Alle sponsorerer har bidraget med samme beløb til A-Team, hvilket vi er meget taknemmelig for, da det giver os muligheden for at føre nogle af vores planer ud i livet.

Sponsorpengene går bl.a. til:

Vores fantastiske sponsorer

Sopra

Sopra arbejder med og omkring børn, unge og voksne med en udviklingsforstyrrelse eksempelvis Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) (herunder Aspergers syndrom), ADHD og Tourette syndrom. Vores arbejde tager udgangspunkt i, at vi vil ruste børnene, de unge og de voksne til at være selvstændige aktører i deres eget liv.

Overlevelsesguiden

Overlevelsesguidens formål er at sprede viden. Jeg har etableret en online vidensbank og tilbyder endvidere foredrag om livet med autisme og ADHD samt oversættelse af bøger fra engelsk til dansk til børn, unge og voksne med særlige behov.

Psykologisk Ressource Center

Psykologisk Ressource Center er specialiserede i og stærkt optagede af at arbejde med, når livet berøres af Autismespektrum tilstande, herunder Aspergers Syndrom, og ADHD tilstande. Vores arbejde med Autismetilstande og ADHD tilstande spænder vidt – fra personlig rådgivning til undervisning – fra forskning til konkret udformning af pædagogik.

Specialisterne

Specialisterne er en pionervirksomhed og socialt innovative på flere områder. De ser autismens særlige karaktertræk som en konkurrencefordel i stedet for en udfordring, og skaber jobs mennesker med autisme og lignende udfordringer. Størstedelen af deres medarbejdere har en diagnose inden for autismespektret og arbejder hos dem som konsulenter med opgaver såsom software test, programmering og data-indtastning for både det offentlige og private erhvervsliv.

Skolen Sputnik

SkolenSputnik tilbyder skoledagbehandling for elever op til 10 klasse, STU uddannelse, HF-IN mentorstøtte, samt kollegie / hybel tilbud. Vi skaber udviklings og læringsmiljøer der tager udgangspunkt i den enkelte til alle vores elever, unge og voksne der har forskellige udfordringer, ønsker, diagnoser og behov.

Mir Skolerne

Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser.

Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i. ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være eleverne primære vanskelighed.

Habitus

Habitus tilbyder botilbud, dagtilbud og mentorstøtte. Vi leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte, udviklende aktiviteter til borgere fra 15 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som er for krævende til at fungere i det etablerede specialmiljø. Habitus beskæftiger omkring 350 medarbejdere og samarbejder med kommuner over hele landet.

go between

Formål hos go between er at skabe trivsel og udvikling. Dette sker bedst ved at øge den enkeltes forståelse af sig selv, samtidig med omgivelserne støttes i at tilpasse deres krav og forventninger ud fra hvad det betyder for den konkrete person at have ASF eller ADHD.
Når jeg går ind i en opgave, er formålet at formidle og implementere den viden, der kan gøre fagfolk bedre til at udføre deres arbejde, end før jeg blev tilknyttet som konsulent.
Udfordringen er at kunne analysere problemstillingen og komme med brugbare løsninger, hvis formål er at skabe livskvalitet for borgeren med ASF eller ADHD, og bedre arbejdsvilkår for fagfolkene.

Neuro-Team

Neuro-Team er et tværfagligt konsulent-team med specialeområde inden for udviklingsforstyrrelser – herunder Autismespektrumforstyrrelser, Aspergers Syndrom, ADHD og tilgrænsende tilstande.
I vores arbejde tilstræber vi at arbejde med åbenhed og tydelighed, hvilket understøttes gennem brug af visuelle virkemidler - herunder skrift og billeder.
…og vi arbejder i dette felt, fordi vi brænder for at støtte udviklingen af livskvalitet sammen med mennesker, der er udfordrede i deres liv.

Det Nationale Autismeinstitut

Det Nationale Autismes formål er at udvikle og drive uddannelses- og beskæftigelsesorienterede indsatser indenfor autismeområdet, med henblik på at skabe de bedste mulige vilkår for mennesker med autisme, og fremme deres muligheder for en tættere tilknytning til uddannelseslivet og arbejdsmarkedet.
Det Nationale Autismeinstitut er ejet af Landsforeningen autisme.

Vivamus

Vivamus Aps er en virksomhed med opholdssteder, botræningshuse og lejligheder for unge i alderen 12-25 år med diagnoser indenfor autismespektret (ASF) & ADHD og komorbiditet.

Sparta

A-Team er også meget glade for det fine sponsorat fra Sparta, som består af gratis startnummer (til medlemmer af Forening A-Team) til en række af deres velorganiserede løb.